fbpx

Behandlingsformer ved bekkenleddsmerter

LKB anbefaler å bruke offentlig godkjente behandling med dokumentert effekt. Prøv å finne en behandler med kompetanse på bekkenleddsmerter, som du opplever at anerkjenner deg og din situasjon. For best mulig resultat av behandling og trening bør du få individuell oppfølging og tilrettelegging.
Behandling og trening skal være kunnskapsbasert. Det betyr at faglige avgjørelser blir basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap (dvs. behandlerens erfaring) og brukernes (pasientens) ønsker og behov.

En oversikt over godkjente behandlingsformer.


Fysioterapi

En fysioterapeuts behandling av en kvinne med bekkenleddsmerter varierer ut ifra hva pasienten har bruk for, hva slags erfaring fysioterapeuten har og type utstyr som finnes på instituttet. Fysioterapeuten kan hjelpe til med å vurdere og eventuelt tilpasse bekkenbelte, justere krykker i riktig høyde og å foreslå andre hjelpemidler.

Medisinsk treningsterapi

Medisinsk treningsterapi er øvelser bygget på prinsipper om belastning og dosering, oftest utført med spesielt treningsutstyr. Enkelte fysioterapeuter kan tilby et individuelt tilpasset treningsprogram som foregår i grupper eller enkeltvis. Enkelte fysioterapeuter har spesialisert seg innenfor følgende områder:

Mensendick

Mensendick utføres av fysioterapeuter som har tatt sin fysioterapiutdanning på Mensendickskolen. Behandlingen har til hensikt å forebygge skade og smerte og gi generell trening. Gjennom grundig instruksjon og veiledning blir det lagt vekt på å gi deltakerne økt bevissthet og kunnskap om egen kropp, noe som kan bidra til en mer hensiktsmessig bruk av kroppen ved daglige gjøremål. Behandlingen består av aktive øvelser samt øvelser for avspenning. Den tilpasses hver enkelt deltakers form og funksjonsevne.

Manuellterapi

Manuellterapi utføres av fysioterapeut som har videreutdannelse i manuellterapi og som undersøker og behandler ledd, muskler og sener. I tillegg til tøyning av muskulatur og mobilisering eller manipulering av ledd, gir en manuellterapeut øvelser for gradvis gjennomopptrening. Fra 1. januar 2006 trenger man ikke henvisning fra lege for å få refundert deler av utgiftene fra NAV Trygd. En manuellterapeut kan også sykemelde pasientene sine opptil 8 uker, henvise til spesialister, fysikalsk behandling og røntgen.

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi utføres av fysioterapeut som har videreutdannelse i psykomotorisk fysioterapi. Målet er å oppnå en fleksibel og stabil kropp, uten unødige spenninger som hemmer bevegelser og respirasjon, samt en analytisk innstilling til hva som hemmer/fremmer egne kroppsforhold. Psykomotorikeren hjelper pasienten med å registrere egne kroppsreaksjoner og med å avlære uheldige måter å forholde seg til ubehag på. Det kreves aktiv innsats av pasienten for å oppnå endring av spenningsmønster og finne frem til hensiktsmessige kroppsvaner. Behandlingen foregår individuelt og det kreves spesiell henvisning fra lege.

Kiropraktor

Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebygging av lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet, spesielt tilstander som involverer ryggsøylen. Selve behandlingen kan bestå av informasjon, manipulasjon, traksjon, bløtdelvevsbehandling, tøyninger og øvelser. Fra 1. Januar 2006 trenger man ikke lengre henvsining fra lege for å få refundert deler av utgiftene fra NAV Trygd. En kiropraktor kan også sykemelde pasientene sine opptil 8 uker, henvisning til spesialister, fysikalsk behandling og røntgen.

Vanntrening/bassengtrening

For mange kan trening i vann være god trening fordi kroppen blir vektløs. Belastningen på bekkenet og andre bærende ledd blir mindre enn når man trener på land. Temperaturen på vannet bør ligge mellom 30-35 C og hjelpemidler som Wet-West, halskrager og flyteplater brukes ofte. Utgifter til denne type trening kan dekkes av NAV Trygd. Det forutsettes at man trener ved et offentlig godkjent basseng. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon.

Denne nettsiden bruker cookies. Ved å gå inn på denne siden aksepterer du vår bruk av cookies.  Du kan lese vår personvernerklæring her...

Skroll til toppen