Mer kunnskap og forskning

For fagpersoner og deg som søker kunnskap om bekkenleddsmerter

Så spennende at du søker mer informasjon om bekkenleddsmerter. Er du fagpersonell, er LKB takknemlig for at du tar deg tid til å forstå mer om hva og hvilke utfordringer bekkenleddsmerter gir den enkelte som rammes.  
Er du som leser fødekvinne eller pårørende, så har vi samlet råd og innspill som kan være nyttige for deg i møte med helsepersonell. Slik kan du bli tryggere i møte ved helsevesenet, samt at du kan henvise de til denne siden for mer informasjon om det skulle være nødvendig. 

Hva er bekkenleddsmerter? 

Du kan lese mer konkret om hva bekkenleddsmerter er her, men vi snakker altså om bekkenleddsmerter som oppstår i forbindelse med svangerskap og fødsel.  

Hva trenger de som rammes av bekkenleddsmerter? 

Det pasienten trenger er kunnskapsbasert individuelt tilpasset behandling. Pasienten trenger og fortjener anerkjennelse og respekt. Bekkenleddsmerter går over for de fleste, men kan gi store smerter og funksjonsutfordringer for de som rammes. Kunnskapsbasert behandling bygger faglige avgjørelser på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukernes ønsker og behov. Helsepersonell skal istandsette pasienten til å kunne ta valg som er til det beste for seg selv. 

Bekkenleddsmerter og diagnostisering 

Når du skal utrede bekkenleddsmerter, er det nyttig at du har god kunnskap. Bekkenleddsmerter vil ikke synes på et røntgenbilde, CT eller MR. Det må derfor gjøres tester for å identifisere bekkenleddsmerter. Disse testene kalles posterior pelvic pain provocation test(p4) og active straight leg raise (ASLR) test.  
Du kan lese mer om dette på helsenorge.no

Råd om fysisk aktivitet for bedre bekkenleddhelse 

Bekkenleddet er et solid og robust ledd. Fødekvinnen trenger ikke være redd for å være i aktivitet. Det er viktig å være i aktiv, men også viktig å hvile. En kan ikke hvile seg frisk, men hvile kan gjøre deg bedre rustet til å tåle aktivitet innenfor smertegrensen. I våre informasjonsfilmer finner du konkrete råd for å bruke kroppen slik at du får minst mulig smerter og best mulig livskvalitet, se dem her.

Se hele personen- ingen er bare sine bekkenleddsmerter. 

Det er viktig å tenke på at det at det å rammes av bekkenleddsmerter, vil påvirke hele pasienten. Det kan oppstå andre utfordringer i livet. Derfor er det viktig at helsepersonell tenker tverrfaglig og ser personen bak pasienten.  

Tankens kraft – muligheter for å fri seg fra bevegelsesangst og negative tanker 

Noen ganger kan vi låse oss fast i mønstre og bevegelser. Det er lett for å bli redd for at smerter skal oppstå, og ikke klare å stoppe. Vær nysgjerrig sammen med pasienten på om det er mulig å utvikle seg på dette området.  

Podkasten «Knute i kroppen» har flere informative episoder om å det å leve sitt beste liv på tross av bekkenleddsmertene. Podkasten ligger her.

Sorg og glede – om aksept og tilstedeværelse, emosjoner 

Det å oppleve å bli rammet av bekkenleddsmerter, kan gi fødekvinnen en livssorg.  Smerter og funksjonsutfordringer gjør at de mister egen identitet. Det er viktig å adressere og respektere, samtidig som det er fint med veiledning for veien videre. Podkasten med Jeanette Røseth om livssorg kan anbefales. Den finner du her. 
 

Vis omsorg for deg selv og andre også i ordene du bruker 

Vi anbefaler å bruke ordet langvarig istedenfor kronisk om bekkenleddsmerter. For de aller fleste går dette over, med tiden til hjelp og riktig behandling. Derfor er det så viktig å ikke skape et for negativt bilde, men heller opprettholde håp.  
Tidligere omtalte vi bekkenleddsmerter som bekkenløsning, men det er man gått bort fra. Bekkenet er ikke løst slik ordet indikerer, men tvert om et solid og robust ledd med lite bevegelse. 

Muligheter når tilrettelegging, aktivitet og kognitive teknikker ikke er nok 

Tilrettelegging er nyttig for de som opplever bekkenleddsmerter. Det kan være alt fra det å lære seg gode hvilestillinger med puter eller annet til å avlaste i posisjonene. Det kan også være å ha enkle hjelpemidler i hjemmet, som for eksempel en stol på kjøkkenet når de lager mat, trykkavlastende puter. For noen kan krykker avlaste, eller bruk av bekkenbelte ved behov. Les om tilrettelegging her og praktiske tips her.

Varighet og tilbakefall – hvordan forholde seg 

De aller fleste blir bra. Noen vil oppleve at smertene kan komme tilbake av og til. Det er også en gruppe som opplever at bekkenleddsmertene blir langvarige.  
Det er lurt å forholde seg til den enkelte og situasjonen de er i. Det bør være en forskjell i kommunikasjon med en som er gravid og opplever bekkenleddsmerter for første gang, og dersom du møter en som har gjennomgått et eller flere svangerskap og har vedvarende smerter. Uansett er det viktig å gi næring til håpet.  

Hva vi gjerne skulle visst mer om  

LKB samarbeider tett med fagmiljøene og vi stimulerer til økt fokus på bekkenleddsmerter. Vi heier også på økt forskning på området. Vi vet i dag for lite om bekkenleddsmerter, hvorfor noen rammes og hva vi kan gjøre for å avhjelpe så den enkelte ikke må stå i lange smerteforløp. 
Derfor ønsker vi oss mer forskning på bekkenleddsmerter og hvordan det rammer den enkelte i det lange løp.  

Lenker til ressurser 

Nyttig å vite 

Fysioterapiforbundet og kiropraktorforbundet arrangerer egne kurs om bekkenleddsmerter.   

LKB bidrar gjerne på kurs, konferanser og med brukermedvirkning. LKB har flere erfarne og kursede brukermedvirkere, de bidrar gjerne på systemnivå, i fagutvikling og i forskning.
Kontakt fagkoordinator@lkb.no  

Her kan du lese mer nyttig om bekkenleddsmerter:  

Ønsker du å kontakte LKB, finner du kontaktinformasjon her.

Denne nettsiden bruker cookies. Ved å gå inn på denne siden aksepterer du vår bruk av cookies.  Du kan lese vår personvernerklæring her...

Skroll til toppen